Altenew stamps with watercolor – חותמת בצבעי מים

פרחים אלטניו

בעזרת חותמת מקסימה של חברת ALTENEW – פרחים בסגנון פרסי ושבלונת חיתוך תואמת יצרתי את צמד הפרחים. את החותמת החתמתי עם דיו VERSAMARK והוספתי אבקת אמבוסינג לבנה להבלטת קויי המתאר של הפרחים ובעזרת אקדח חימום מקבעת את האבקה . האבקה יוצרת הגבהה שעוזרת בזמן הצביעה בצבעי מים שאינם יוצאים מהקווים.
בשלב השני צבעתי בצבעי מים את הפרחים – יש לציין שהשתמשתי בנייר מיוחד לצבעי מים ולא בקארדסטוק רגיל.
רק כאשר הציורים היו יבשים לגמרי הפרדתי את הדף שהיה מוצמד בעזרת מסקין-טייפ לקרש חיתוך, וחתכתי את הפרחים בעזרת שבלונת חיתוך תואמת במכונת ה -BIG-SHOT .
משבלונת חיתוך של חברת SPELLBIDERS חתכתי את המסגרת כאשר אני משתמשת בשבלונה אחת עם העיטור מסביב ושבלונה נוספת של מלבן במרכז כדי ליצור פתח שדרכו רואים את הרקע השחור. העברתי במכונת החיתוך. לאחר מכן מיקמתי את הפרחים והצמדדי אותם בעזרת נקודות הגבהה עם דבק דו-צדדי על מנת ליצור עומק. בשלב האחרון הוספתי כיתוב על שבלונת חיתוך קטנה במרכז ששייכת לסט של המסגרת. :-)

 

כרטיס לכל אירוע A Card for all occasion!!!
חברים לנצח - FRIEND FOREVER