RITA HAPPY BIRTHDAY

ריטה

ריטה1

שבלונה שלושה מפתחים

 

שבלונה ויקטוריאנית

את הכרטיס המיוחד הזה יצרתי בעזרת שבלונת החיתוך הראשונה כפי שמופיעה בפוסט, השבלונה חותכת את הדף כך שצלע אחת בכל שלושת השלבים נשארת מחוברת והשאר נחתכות כך שאפשר להרים כל אחת מהשכבות ולגלות הפתעה שמסתתרת מאחורי השכבה הראשונה ובין השנייה לשלישית.

מאחורי השכבה השלישית האחרונה הצמדדתי את הדוגמא שחתכתי בעזרת שבלונת החיתוך של התחרה.
שתי השבלונות כמובן של חברת SPELLBIDERS – בסידרת CARD CREATOR. בסידרה הזאת יש שבלונות חיתוך בשכבות של מרובעים מסידרה A ו- B.

כרטיס ברכה לכל אירוע!
כרטיס "עתיק" בצרוף "תמונה מניאטורית עתיקה"